ਡਬਲ ਢੋਲਕੀ !

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੇ ਜਰੂਰ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ! ("ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਥਾਨ" ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ)

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ) : ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ! ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ !

ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ : ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ! ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਆਗੂ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ! ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ !

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ : "ਸਿਆਸੀ ਅੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡਬਲ ਢੋਲਕੀਆਂ" ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ !

ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ (ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ) : ਡਬਲ ਢੋਲਕੀ ? ਮਤਲਬ ?

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਤੇ ਨੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਨੇ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ! ਓਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ "ਡਬਲ ਢੋਲਕੀ", ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ! ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ !

ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ (ਕੁੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ) : ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ! ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ !

ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ! ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ? ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ! (ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਮੁਖ ਰੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ)

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ? ਓਹ ! ਓਹ ! ਓਹ ! (ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ) ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ "ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਮੁਖ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਵਾ ਰਹਿਆ ਸੀ ! ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ! (ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ) : ਸਨਮੁਖ ਅੱਤੇ ਬੇਮੁਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ "ਡਬਲ ਢੋਲਕੀਆਂ" ਬਾਰੇ ਦਸ ਗਿਆ ! (ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)

- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਸਨ
http://nikkikahani.com/

ਨੋਟ : ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਅੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੀ ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਮਾਤਰ ਹੈ !

ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ Admin Team ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੇਹ੍ਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ | ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦਾ ਕਨਟੇਂਟ (ਡਾਟਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ |

Newsletter

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Email ਭਰੋ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ Email ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

© 2014-15 All right reserved | Designed & Developed by: Kokri Web Development

Back to Top