ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ !!

ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ `ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾ ਬਣੇ,
ਉਹ ਅਸਾਡੇ `ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਹੀ ਰਹੇ ।
ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਮਿਰਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹੀ,
ਉਹ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਛੂਹ ਹੀ ਰਹੇ ।।
ਮੈਂ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਏਹੋ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣੀ,
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ `ਚ ਨੱਚੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ।
ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਿਨਾਂ,
ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸੁਪਨੇ `ਚ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ,
ਮੇਰੀ-ਤੇਰੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੇ ।
ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ `ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,।।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਨਜਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ,
ਜਦੋਂ ਨਜਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ।
ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ।
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ,
ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਆਰਜੂ ਹੀ ਰਹੇ ।
ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ `ਚ ਰਹਿਕੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,।।
ਲੱਗਾ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਜਦ ਸੀ ਪਤਾ,
ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ।
ਜੀਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,
ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ।
ਹੁੰਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼,
ਪਏ ਤੱਕਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਰਹੇ ।।
ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ `ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ,,,,,,,,,,,,,।।
ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ,
ਇਹਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ।
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਵੇਂ,
ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ `ਨਾ ਉਸਦਾ ਵਸੇਰਾ ਰਿਹਾ ।
ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਂ ਸਮਝ ਪਈ,
ਕਾਹਤੋਂ ਦਰਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਰਹੇ ।।
ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾ ਬਣੇ,
ਉਹ ਅਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਹੀ ਰਹੇ ।।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲ (ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ)
gsbarsal@gmail.com

Gurmit Singh Barsal's Profile Photo

ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ Admin Team ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੇਹ੍ਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ | ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦਾ ਕਨਟੇਂਟ (ਡਾਟਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ |

Newsletter

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Email ਭਰੋ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ Email ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

© 2014-15 All right reserved | Designed & Developed by: Kokri Web Development

Back to Top