ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੂ ਹਮਲਾ

ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ,
ਨਿੱਤ ਪੰਥ ਨਾਲ,
ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਏਂ |
ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ,
ਇਹਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਏਂ |
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ,
ਓਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਲਿਓ |
ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੂ ਹਮਲਾ
ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਓ|
ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਟਿੱਚਰਾਂ,
ਅੰਗ , ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜਦੇ |
ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ,
ਤਾਹੀਓਂ ਸਿਰੋਂ ਪੱਗਾਂ ਤਾਰਦੇ |
ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕੂ ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲੇ ,
ਓਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਅ ਲਿਓ|
ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੂ ਹਮਲਾ
ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਓ|
ਏਦਾਂ ਨਈਂਓਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ,
ਓ ਪਾਪੀ ਪੈਣੇ ਖੁੱਲਣੇ |
ਖ਼ਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
ਓਹ ਵੈਰੀ ਗਏ ਭੁੱਲ ਨੇ|
ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੀਂ ਸਰਨਾਂ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਓ,
ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਓ |
ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੂ ਹਮਲਾ
ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਓ |
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੰਦੇ ਦੰਗੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ,
ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ|
ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਮੀਨੇ , ਧਰਮੀਂ ਨਾਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
"ਜੋਧਪੁਰੀ" ਸੱਚ ਆਖਦਾ|
ਆਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕਾਵੇ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲ ਵੱਢਿਓ,
ਏਕਤਾ ਬਚਾ ਲਿਓ |
ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੂ ਹਮਲਾ,
ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਓ |
( ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ )
+919780349132

ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ Admin Team ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੇਹ੍ਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ | ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦਾ ਕਨਟੇਂਟ (ਡਾਟਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ |

Newsletter

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Email ਭਰੋ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ Email ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

© 2014-15 All right reserved | Designed & Developed by: Kokri Web Development

Back to Top